Companies for the Future Award 2023 - Pályázati anyag leadása

"*" a kötelező mezőket jelöli

Pályázó adatai

Kapcsolattartó

Pályázat adatai

(opcionális lehetőség a pályázati anyag egyéb dokumentációval történő kiegészítésére: kép, videó, prezentáció, stb.)
Dobd a fájlt ide, vagy
Engedélyezett fájl típusok: jpg, png, ppt, pdf., max. file méret: 3 MB, max. file darabszám: 5.
  Adatkezelési és GDPR nyilatkozat elfogadása*

  Nyilatkozat:

  A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

  Nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályázati anyag más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályázat elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

  Kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályázat harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályázat nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

  Hozzájárulok, hogy a beadott pályázati anyagot a JVSZ kapcsolódó rendezvényein bemutassák.

  Hozzájárulok, hogy a Joint Venture Szövetség a pályázati anyagról készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályázati anyagot a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

  Elfogadom, hogy az általam beadott pályázati anyag és adathordozó a verseny után a JVSZ archívumában marad.

  A beadott pályázati anyagra minden további jogot, mint szerző fenntartok.

  A jelentkezéssel hozzájárulok képviselőim és kapcsolattartóim személyes adatainak kezeléséhez a pályázattal kapcsolatos mindennemű kapcsolattartás (elbírálás, hiánypótlás, stb.) céljából. Hozzájárulok továbbá, hogy a JVSZ hírleveleket küldjön a pályázattal és díjátadó gálával kapcsolatban.

  A JVSZ a megadott adatokat bizalmasan kezeli, a pályázattól eltérő más célra nem használja fel, harmadik személy részére nem adja ki, kizárólag pályázó külön engedélyével.